World Jam

 

What does it mean to Jam? When you jam with somebody, you need to listen to one other. A jam is a kind of a conversation with other people in which you react to what the other people do that way you write a story together at that moment music becomes a universal language to communicate without using any words.
If the Jam works then you’ve got a feeling that things resonate with each other it doesn’t have to be an exact harmony it can also grind and scrape…
The Jam can only work if we respect what the other people do. You cannot contribute without acknowledging the others’ actions and that works in both directions.
In society it works in exactly the same way you have to be alert and listen to the others and be open to everything that happens between you.
Leuven is a very diverse city, I’m very curious to see, which kind of music styles are present here that we haven’t seen on our stage yet I’m looking forward to meeting other musicians who will take part in our World Jam.

[NL]

Ben je zelf muzikant? Ken je muzikanten uit andere delen van de wereld? Kom dan in december 2018 naar Internationaal Kortfilmfestival Leuven om samen met een internationaal gezelschap te jammen en muziek te maken. Onze omgeving is super divers en deze rijkdom willen we koesteren. Laat ons samen spelen en co-creëren – we zijn benieuwd om te zien welke muziekstijlen zullen ontstaan. Alles is mogelijk!

We kijken uit naar dit ontmoetingsmoment met muzikanten uit verschillende culturen tijdens de eerste World Jam in Leuven!

[PL]

Czy jesteś muzykiem i lubisz improwizować? Czy chcesz wymienic doswiadczenia z muzykami o innych etnicznych korzeniach? Przybądź zatem na nasz World Jam w Leuven (niedaleko Brukseli) 7-go grudnia 2018 roku – naszym celem jest integracja różnych kultur poprzez ko-kreacje, tworzenie wspólnej muzyki oraz improwizacje artystyczna. Prześlij proszę próbki swoich nagrań na (kontakt) – a być może będziemy mogli wspomóc twoja podroż oraz pobyt w Belgii w czasie World Jam 2018.

[EN]

Are you a musician? Do you know musicians from other parts of the world? Come to Leuven International Short Film Festival in December 2018 to jam and make music together with an international group. We live in a super diverse world and we want to cherish this wealth. Let us play together and co-create – we are curious to see which music styles will arise. We look forward to this meeting moment where hopefully many musicians from different cultures will show up for a first World Jam in Leuven!


leaders: Sara Moonen, Jo Zanders, Remi Decker, Marek Kadziela

Contact us via: iwona.pom@gmail.com


 

De aanleiding van het project is in feite de oproep van LeNZZ aan de etnisch diverse (en) culturele organisaties in Leuven om samen te werken om op die manier de Leuvense Noord-Zuidwerking te versterken.

Het project kadert in de Leuvense Noord-Zuid werking waar in de werkgroep cultuur gesteld werd dat dat er te weinig duurzame samenwerking bestaat tussen de etnisch diverse en algemeen culturele organisaties: deze werken nog te veel op zich en zijn te weinig gericht op samenwerkingsverbanden met organisaties van een andere culturele inslag. PAF meent dat dergelijke samenwerkingen het socioculturele leven in Leuven kan dynamiseren en verrijken.

Een tweede bedenking is dat noordzuidwerking in vele gevallen neerkomt op hulp van Noord aan Zuid. Dit laatste staat een evenwaardig partnerschap soms in de weg. Er is dan te weinig accent op wat de zuidpartner te bieden heeft en dus aan kwaliteit in zich heeft.

Ten slotte ondervinden we in onze eigen werking (PAF festival) dat (gesproken en geschreven) taal vaak een te groot aandeel heeft in de communicatie, niet alleen bij het uitwerken van projecten maar ook tijdens de de realisatie ervan en bij samenwerking zelf. Via het gebruik van meerdere media kan het aandeel van taal bij een culturele uitwisseling kleiner worden en daardoor ook de taalbarrière kleiner. De uitwisseling wordt dan intenser, veelzijdiger, diverser. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: